Államvizsga

Az államvizsga időbeli ütemezése:

 • Témavezetővel egyeztetett témaválasztás:  

  2020. január 15., 15 óráig nyári államvizsgázóknak

  2020. március 31., 15 óra az őszi államvizsgázóknak
   

 • Jelentkezési határidő: 
   

Államvizsga, ill. disszertáció időpontja: 

Jelentkezéskor az alábbi dokumentumokat kell leadni:

 • Az államvizsga dolgozat, egy bekötött VÉGLEGES példánya, plusz egy CD, amely csak az államvizsga dolgozatot tartalmazza a fedőlappal együtt egyetlen pdf formátumban (a védéshez szükséges kísérő szöveget és bemutatót nem).
 • A témavezető tanár értékelése (lásd lejjebb a letölthető dokumentumoknál)
 • Plágiumról szóló nyilatkozat kitöltve, aláírva (lásd lejjebb a letölthető dokumentumoknál).
 • Plágiumellenőrző szoftver használatát igazoló jelentés aláírva a hallgató és témavezető által (lásd lennebb Plágiumellenőrző szoftver használaza dokumentumot)
 • Aláírt és kitöltött elbocsátó nyilatkozat (lásd lejjebb a letölthető dokumentumoknál).
 • Érettségi diploma, eredeti példány.
 • Közjegyző által hitelesített születési bizonyítvány, egy példány.
 • Közjegyző által hitelesített házassági bizonyítvány, egy példány (ha névváltoztatás történt).
 • Két darab igazolványkép.
 • Nyelvvizsga igazolás, eredeti példány.
 • Az államvizsga díj befizetéséről szóló nyugta, eredetiben (idei végzősöknek 300 lej, régebben végzetteknek 900 lej)
 • Államvizsgára való jelentkezési nyomtatvány kitöltve, aláírva minden témavezető oktató és a jelentkező által (lásd lejjebb a letölthető dokumentumoknál).
 • Irattartó (dosar plic)
 • Dossziét csak az adhat le, akinek minden jegye megvan. Hiányos jelentkezéseket nem fogadunk el!

 

​Államvizsga megszervezése és ütemezése:


Alapszakok: eloterjesztes-az-alapszak-allamvizsgajara-2019-2020.pdf
 

Dolgozatok szerkesztésének tartalmi és formai követelményei: szakdolgozat-metodologia-2020-ba-ma-1.pdf

 

Szakdolgozat témák 2019/20:

allamvizsga-dolgozat-es-disszertacio-temajavaslatok-19-20.pdf

Letölthető dokumentumok:

Jelentkezési lap alapszak: jelentkezesi-lap-alapkepzes-2020.doc
Értékelőlap alapszak: ertekelolapalap-2020.doc
Elbocsátó nyilatkozat: elbocsatonyilatkozat.doc
Plágiumról szóló nyilatkozat: plagium.doc

Plágiumellenőrző szoftver használatai útmutató: plagiumellenorzo-utmutato.pdf

PKE Alumni hozzájáruló nyilatkozat: pke-alumni-hozzajarulo-nyilatkozat.doc

PKE munkaerőpiaci helyzet: pke-munkaeropiaci-helyzet.doc

Az államvizsga két részből áll:

P1. Alapvető gazdasági és szakmai ismeretek elsajátításának értékelése (írásbeli vizsga)
P2. Az államvizsga dolgozat értékelése, bemutatása és megvédése

P1. Az alapvető gazdasági és szakmai ismeretek elsajátításának értékelése az alábbi tantárgyak alapján történik:

 1. Menedzsment
 2. Termelésmenedzsment
 3. Stratégia menedzsment
 4. Humánerőforrás menedzsment 

Az írásbeli vizsga teszt formájában történik, a tesztlap 50 tesztkérdést fog tartalmazni (30 alapvető gazdasági ismeretekről és 10-10 szakismeretekről).
A dolgozatok javítását a vizsgabizottság tagjai a helyszínen elvégzik, a hallgató jelenlétében, aki aláírásával tudomásúl veszi a vizsgateszt eredményét.

P2. Államvizsga dolgozat bemutatását és megvédését az államvizsga bizottság minden egyes tagja 1és 10 közötti egész számokkal értékeli és ezek számtani átlagából két tizedes pontossággal kerekítés nélkül számítják ki a szakdolgozat érdemjegyet.
Az államvizsga jegy kiszámolása a két vizsgapróba (P1és P2) számtani átlagaként történik, két tizedes pontossággal, kerekítés nélkül. Az államvizsga teljesítésének feltétele a 6,00-os osztályzat elérése, és mindenik vizsgarészben legalább az 5,00-ös osztályzat teljesítése.

Az államvizsgára jelentkező teljes mértékben felel a szakirodalom helyes használatáért, pontos megjelöléséért. Plágium (hivatkozás nélkül felhasznált szöveg) felmerülése esetén az államvizsgára jelentkező végzős hallgatót kizárással szankcionáljuk. A plágium ellenörző szofter által végzett jelentést a hallgató csatolja a leadandó dolgozatához, amelyet a témavezető tanár kézjegyével ellát. A hasonlósági index („similarity index”) nem haladhatja meg a 20%-t.
Az államvizsga dolgozatok bemutatása és védése nyilvános.

Írábeli vizsga tantárgyai:

1. Menedzsment

Tantárgyfelelős: dr. Szabó Árpád, adjuntus

Tematika: alt-menedzsment-tematika-2020.pdf

2. Termelésmenedzsment

Tantárgyfelelős: dr. Flórián Gyula, docens

Tematika: termelesmenedzsment-tematika.pdf

3. Stratégiai menedzsment

Tantárgyfelelős: dr. Nábrádi András, professzor

Tematika: strategiai-menedzsment-tematika.pdf

4. Humánerőfforás-menedzsment

Tantárgyfelelős: dr. Szabó Árpád, adjunktus

Tematika: hr-management-tematika.pdf


 

Plágium