Bemutatás

menedzsmentAkkreditált vezetőképzőnk jogelődje, az 1995-ben indított Közgazdaságtan-egyházi intendáns képzés, az első magyar tannyelvű közgazdasági képzés a rendszerváltás utáni Romániában. A szak 1999-tól Intézményi menedzsment, majd 2001-től Menedzsment néven kap működési engedélyt, majd 2009-ben szerzi meg az akkreditációt.

Vezetőképzőnk (menedzserképzés) alapvető célja, olyan egyetemi szinten felkészített közgazdászok képzése állami- és magánintézmények illetve vállalatok részére, akik a legújabb menedzseri ismeretekkel és készségekkel biztosítják a piacgazdaság feltételei között a fenti egységek hatékony és eredményes működését.

A tananyagot úgy állítottuk össze, hogy az egyrészt megfeleljen az érvényben lévő romániai akkreditációs előírásoknak és a legmagasabb szakmai minőségi és mennyiségi elvárásoknak, másrészt pedig kompatibilis legyen a legsikeresebb romániai és külföldi egyetemek képzési struktúrájával. A hagyományos menedzsment tantárgyak mellett (termelésmenedzsment, minőségmenedzsment, emberi erőforrás menedzsment stb.) a tanmenet tartalmazza azokat a modern menedzsment tantárgyakat is (projektmenedzsment, innovációmenedzsment stb.), amelyek végzett hallgatóink munkaerőpiaci versenyképességét javítják. A képzés során hallgatóink tárgyalási szinten elsajátíthatják a magyar, a román nyelv mellett az üzleti angol és egy szabadon választott második idegen nyelv (német, francia) magas szintű közgazdasági szaknyelvét is. Ennek érdekében a számvitel (könyvelés), pénzügytan, gazdasági jog és gazdasági előrelátás tantárgyakat román nyelven is hallgathatják a diákok.

A jelenlegi munkaerőpiaci trendek alapján elmondható, hogy a magasan képzett menedzserek iránt nagy az érdeklődés. Ennek tudható be az az örvendetes tény, hogy számos diákunk már az egyetemi évek alatt munkaajánlatot kap és dolgozik és kezdi el karrierjét több esetben felelős középvezetői funkciókban. Különös figyelmet fordítunk hallgatóink gyakorlati képzésére is, aminek eredményeképpen együttműködési megállapodásunk van több vállalattal is, ahol hallgatóink szakmai gyakorlatot végezhetnek, tapasztalatokat szerezhetnek és akár el is helyezkedhetnek. Törekszünk arra, hogy egyetemi oktatók mellett sikeres üzletembereket és vállalatvezetőket is meghívjunk az Egyetemre, akik szakmai tapasztalataikkal elősegítik hallgatóink gyakorlati képzését. Az egyetemi érdemi-, tanulmányi- és szociális ösztöndíjak mellett partnereink vállalati ösztöndíjak alapításával is támogatják hallgatóink képzését.