M1202 A számvitel alapjai

 

 

Számviteli alapismeretek

 

A tantárgy általános célkitűzései:

m1202-szamviteli-alapismeretek.doc

A tárgy megismerteti a hallgatókkal a számvitel alrendszereit, egymással való kapcsolatukat, a vállalkozás vagyonát, a vagyon változását, értékelését, gazdasági események rögzítését és vagyonra gyakorolt hatását.

 

Általános bibliográfia

  1. Matiş Dumitru şi colectivul, Bazele contabilităţii a agenţilor economici din România, Editura Intelcredo, Deva 2007.
  2. Irimie Emil Popa, Atanasiu Pop, Dumitru Matiş, Pete István, Számviteli alapismeretek, Bazele contabilităţii, kétnyelvű kiadás, Editura Eikon, Cluj- Napoca 2009
  3. Kozma András, Vázlatok a számvitel tanulásához, I. kötet, Általános számvitel és könyvviteli ismeretek, Keletlombard Kft., Debrecen, 2001.
  4. Pete István: Számviteli alapismeretek. Editura Imprimeriei de Vest, Oradea, 2007.

***   Legea contabilităţii Nr.82/1991, revizuită şi actualizată

***   Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea  Reglementărilor contabile conforme   cu Directivele europene, M.O. nr. 766bis/2009

*** Ministerul Finanţelor, Noile reglementări privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, 2010.

*** Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin HG nr. 2139/2004 , modificat prin HG nr. 1496/2008