M2103 Pénzügyi számvitel

Pénzügyi számvitel: m-2103-penzugyi-szamvitel.doc

A tantárgy általános célkitűzései:

A félév során a hallgatónak a számvitel alapjai című tantárgy keretében elsajátított ismeretekre támaszkodva részletesen is meg kell ismernie a mérlegben található eszközöket és forrásokat, egy vállalkozás gyakorlatában bekövetkező főbb gazdasági események könyvelését el kell sajátítania és meg kell ismernie a beszámoló összeállításának szabályait, az év végi zárással kapcsolatos teendőket.

 

Általános bibliográfia

Pântea Iacob Petru, Bodea Gheorghe: Contabilitatea financiară. Editura Intelcredo Deva, 2013.

Irimie Emil Popa, Atanasiu Pop, Dumitru Matiş, Pete István: Bazele contabilităţii, Ediție bilingvă. Editura Eikon, Cluj- Napoca, 2009.

Pete István: Számviteli alapismeretek. Editura Imprimeriei de Vest, Oradea, 2007.

*** Legea contabilităţii Nr.82/1991, revizuită şi actualizată, cap. 1-4

*** Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directivele europene, M.O. nr. 766bis/2009 , cap. 2. –pct. 8.1., 8.9.; cap. 4-Planul de conturi general: clasa 1; cap. 7- Funcțiunea conturilor

*** GHID PRACTIC 2010 referitor la unele aspecte privind aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, Cap. 8. http://codfiscal.money.ro/ghid-contabil/

*** Ministerul Finanţelor, Noile reglementări privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, 2010.

*** Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin HG nr. 2139/2004 , modificat prin HG nr. 1496/2008 

*** Legea Nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (actualizat), cu modificările şi completările ulterioare.

*** Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), Editura CECCAR, Bucureşti, 2005