M3109 Üzleti etika

Üzleti etika

 

A tantárgy általános célkitűzései

Megismertetni a hallgatókkal az üzleti etika és a felelős vállalati működés elméleti alapjait, valamint a legfontosabb hazai és nemzetközi gyakorlati tapasztalatokat. A tárgy a morális érzékenység fejlesztését éppúgy szolgálja, mint a szaktudás bővítését. A hallgatók a tárgy teljesítése után képesek lesznek felismerni az etikai tartalmú döntéshozatali dilemmákat, azokról érdemi érvekkel támogatott vitákat folytatni.

 

Általános bibliográfia

  • Boda Zsolt – Radácsi László (szerk.): Vállalati etika., BKVE VKI, Budapest,1997
  • Laura Hartman: Perspectives in business ethics. McGrow-Hill, Boston, 2002
  • Zsolnai László: A döntéshozatal etikája. Kossuth Kiadó,   Budapest, 2000
  • Zsolnai László: Ökológia, gazdaság, etika. Helikon Kiadó, Budapest, 2001
  • Kindler József – Zsolnai László (szerk.): Etika a gazdaságban. Keraban Kiadó, Budapest, 1993
  • Csurgó Ottóné (szerk.):  Üzleti etika. Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt., Bp, 2006
  • Szegedi Krisztina: Vállalati etika. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2001.
  • Török Attila: Üzleti etika. Századvég Kiadó, 2002
  • Szász Erzsébet: A vállalati teljesítmény torzított kimutatásának számviteli, etikai, vállalatkormányzási és tőkepiaci aspektusai. Partium Kiadó, Nagyvárad, 2011
  • Mario Brühlman: Cele 10 porunci pentru intreprinzatori. Scriptum Kiadó, Nagyvárad, 2011