Államvizsga

Államvizsga időbeli ütemezése:

  • Témavezetővel egyeztetett támaválasztás 2017. október 16. és 2018. január 22 között 

  • Dolgozatok leadási határideje: június 22 (nyár), július 27 (ősz)

  • Dossziék leadási határideje: július 4.
  • Államvizsga, ill. disszertáció időpontja: 2018. július 12. (nyár), egy nap 2018. szeptember 17-19 között (ősz)

Szakdolgozat témák:

 

Államvizsga metodologia:

allamvizsga-megszervezese-es-lebonyolitasa-gtt-2017-2018.pdf

Szakdolgozat metodológia:

szakdolgozat-metodologia-2018-ba-ma.pdf

szakdolgozat-metodologia-2018-ba-ma.docx

Írábeli vizsga tantárgyai:

1. Menedzsment

Tantárgyfelelős: dr. Szabó Árpád, adjuntus

Tematika:

2. Termelésmenedzsment

Tantárgyfelelős: dr. Flórián Gyula, docens

Tematika:

3. Humánerőfforás-menedzsment

Tantárgyfelelős: dr. Szabó Árpád, adjunktus

Tematika:

4. Stratégiai menedzsment

Tantárgyfelelős: dr. Nábrádi András, professzor

Tematika